Fel som utesluter individen ur Salafiyyah

Fråga: Vad är det för avvikelse som utesluter dess utövare ur Salafs metodik?

Svar: Klar och tydlig avvikelse inom en klar och tydlig dogm. Till exempel dementi av beskådningen av Allâh på Domedagen. Den dogmen är ju bekräftad i Qur’ânen och mångfaldigt återberättad Sunnah. En sådan person döms för innovation och utesluts ur Salafiyyah.

Ännu ett exempel är att han säger att Qur’ânen är skapad. En sådan person döms för innovation och utesluts ur Salafiyyah.

Då han avviker från ett av islams fundament döms han för innovation. Den som avviker från klara och tydliga sakfrågor och fundament döms för innovation.

Skulle personen falla i oklara fel inom dogmen eller annat, beskylls han som sagt inte för innovation. Ty ingen undkommer sådant, till och med de lärde kan falla i det.