Fel att utgå från ”al-Hisn al-Hasîn”

Fråga: Jag hittade en bok vid namn ”al-Hisn al-Hasîn” som sägs förebygga djinners och människors ondska, skydda den närvarande och utöka affärsinnehavarens profit. Vad anser ni om det?

Svar: Om det verkligen stämmer bör den köpas i miljontals upplagor. Men det är varken bekräftat eller autentiskt. Boken ”al-Hisn al-Hasîn” och dess innehållande böner behöver granskas. Förmodligen innehåller boken icke-autentiska böner. Således är det inte korrekt att utgå från den.