Fel att fråga var Allâh är? Fel att svara att Han är ovanför himlen?

Du säger också att Han inte skall beskrivas med frågan ”Var?”. Det är grunden till Djahms teori och tvärtemot vad Allâh (´azza wa djall), Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de troende säger. Ty Allâh (ta´âlâ) sade:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår [allvaret i] Min varning?”1

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

”De fruktar sin Herre som är ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”2

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”3

Allâh har berättat för Sina slavar var Han är och om Sin plats. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt var Han är i flera hadîther.

129 – Musaddad berättade för oss: Abûl-Ahwas berättade för oss, från Abû Ishâq, från Abû ´Ubaydah, från ´Abdullâh som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inte benådar dem som är på jorden benådas inte av Honom som är ovanför himlen.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda er.”

Om inte Allâh hade beskrivits med frågan ”Var?”, vilket du, din opponent, hävdar, skulle Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) aldrig ställt slavinnan den frågan. I så fall hade han förfelat med sin fråga. Och om hennes svar ”Ovanför himlen” hade varit fel skulle Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömt henne och lärt henne. Istället använde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sig av hennes svar för att bevisa hennes tro då hon visste att Allâh är ovanför himlen. Detsamma har vi blivit rapporterade om Ibn-ul-Mubârak.

130 – al-Hasân bin as-Sabâh berättade för oss: ´Alî bin al-Hasan ash-Shaqîqî berättade för oss:

“Jag frågade Ibn-ul-Mubârak: “Hur känner vi vår Herre?” Han sade: “Genom att Han är ovanför himlen, ovanför Sin tron, distanserad från Sin skapelse.” Jag sade: ”Med en gräns?” Han svarade: ”Med en gräns.”

167:16-17

216:50

320:5