Fega Ahl-us-Sunnah

Fråga: Râfidhah har blivit allt fler på studenthemmet. De har börjat umgås med vissa utländska studenter och är lite aktiva. Hur skall de hanteras?

Svar: Om de propagerar sin innovation aktivt, skall ni propagera er Sunnah än mer aktivt. Allâh (´azza wa djall) sade om sanningens anhängare som står upp för den:

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

”Nej, Vi slungar sanningen mot lögnen så att falskheten vederläggs, och så tynar den bort och dör.”1

Att se Ahl-ul-Bid´a propagera sina innovationer – framför allt grova innovationer – varefter vi förtiger dem eller frågar varandra vad vi skall ta oss till, är bara fegt. Om de har ett kall, skall ert kall vara större och väldigare. Det är ju ni som har rätt och belönas. Propagerande Ahl-ul-Bid´a syndar och straffas bara. De straffas även för alla som de kallar till sina innovationer. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Och den som lägger en dålig grund i islam straffas för den och för den som handlar utmed den efter honom utan att någons straff reduceras.”2

Jag uppmanar er att var än aktivare. Om de spenderar en krona, skall ni spendera två kronor. Om de går hem till folk och propagerar, skall ni vara än aktivare på den punkten.

121:18

2Muslim (1017).