Ett utslag om Ahmadiyyah

Fråga: Hur lyder domen för den nya religionen Ahmadiyyah och dess anhängare? Var och när uppstod denna religion och vad är den islamiska domen för detta folk?

Svar: Den pakistanska regeringen har dömt dessa människor som avfällingar från islam. Likaså har Muslim World League i Makkah gett ut en liknande dom. 1394 H (1974) skrev MWL ner denna grupps verkliga principer, hur och var den startade o s v. Kortfattat har denna grupp förklarat indiern Mirzâ Ghulâm Ahmad vara profet som tog emot uppenbarelser från Allâh och att ingen kommer ha korrekt islam förrän man tror på honom. Han föddes på 1300-talet H (1800-talet), men Allâh har talat om för oss i Sin bok att profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den siste profeten. Alla muslimska lärda har enstämmigt hållit fast vid att den som hävdar att det kan dyka upp någon annan profet efter honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är otrogen eftersom han beljuger Allâhs bok och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth som säger att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den siste profeten. Som tillägg är detta även i motsats till samfundets enighet.