Fattig betalar och mottar allmosa

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/340)

Fråga: En person har tillräckligt med pengar för att vara ålagd att betala allmosa, samtidigt som han själv är fattig. Får han lov att ta emot allmosor?

Svar: Bara för att han är ålagd att betala allmosa betyder det inte att han inte får ta emot allmosa. I detta fall får han både betala allmosa och motta allmosa.