Fâtimiyyah är kända hycklare

Den som anser att al-Mu´izz bin Ma´d bin Tamîm som byggde Kairo och Qasrayn är felfri och att han är ädelman från Fâtimahs avkomma har en värre ideologi än vad Râfidhah har om de tolv imamerna. Ty Râfidhah säger att folk som är lovade paradiset är felfria, medan dessa människor säger det om folk som är kända för hyckleri. Om samfundet är enat om att det är fel att anse att herrarna som ´Alî, al-Hasan och al-Husayn är felfria, vad skall man då säga om att anse samma sak om ´Abdullâh bin Maymûn al-Qaddâhs avkomma? De är kända för hyckleri, lögn, villfarelse, stöd till de otrogna, förtryckarna och angriparna och hat mot de fromma, gudfruktiga och troende.

Religionens lärda och imamer betraktar dem som hedningar och kättare. De visar islam och döljer otro. De flesta säger även att deras stamträd är fel och berättar att de härstammar från judarna eller elddyrkarna. De säger sig ha kunskap om det dolda som innefattar att de hädar Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud och Domedagen. De tror varken på paradiset, helvetet eller uppståndelsen.