Fâtimah bint Muhammad (sallâ Allâhu ’alayhi wa sallam)

Publicerad: 2010-04-28
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî (d.748)
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (2/118-134)

 

Hon var kvinnornas mästarinna på sin tid och en del av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hon var Umm Abîhâ1, dotter till skapelsernas mästare, Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Abul-Qâsim Muhammad bin ´Abdillâh bin ´Abdil-Muttalib bin Hâshim bin ´Abdil-Manâf al-Qurashiyyah al-Hâshimiyyah.

Hon föddes strax innan profetkallet och gifte sig med Imâm Alî bin Abî Tâlib i månaden Dhul-Qa´dah, eller strax innan, år 2 efter slaget vid Badr.

Ibn ´Abdil-Barr sade:

”Han fullbordade äktenskapet med henne efter slaget vid Uhud. Hon födde honom al-Hasan, al-Husayn, Muhsin, Umm Kulthûm och Zaynab.

Hon har rapporterat från sin fader.

Från henne rapporterade bland andra hennes son al-Husayn, ´Â’ishâh, Umm Salamah och Anas bin Mâlik. Hennes rapporteringar finns i de Sex böckerna.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskade henne, hedrade henne och gladdes av henne. Hon besatt väldiga förträffligheter. Hon var tålmodig, religiös, god, kysk, belåten och tacksam mot Allâh.

Profeten (sallâ Allâhu ’alayhi wa sallam) blev arg för hennes skull när han fick reda på att Abûl-Hasan skulle be om Abû Djahls dotters hand, något han fann tillåtet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag svär vid Allâh att en dotter till Allâhs profet inte enas med en dotter till Allâhs fiende. Fâtimah är sannerligen en del av mig. Det som plågar henne plågar mig och det som sårar henne sårar mig.”

´Alî lämnade därpå tanken om att be om hennes hand utav hänsyn till henne. Han gifte sig inte med någon annan under hennes livstid och inte heller tog han någon slavinna. Efter hennes död  gifte han dock om sig och hade slavinnor – må Allâh vara nöjd med dem båda.

Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött, sade Fâtimah till Anas bin Mâlik:

”Anas! Hur kunde ni tillåta er själva hälla jord över Allâhs sändebud?”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till henne på sin dödsbädd:

”Jag kommer att dö av denna sjukdom.”

Hon började gråta. Därefter sade han att hon skulle vara den första från hans familj som skulle återförenas med honom och att hon är mästarinna över detta samfunds kvinnor. Det fick henne att skratta och hon berättade det inte för någon. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade gått bort, frågade ´Â’ishah henne om det och då berättade hon för henne om hans hemlighet till henne.3

När hennes fader (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött, hoppades Fâtimah på att få ärva sin fader. Hon begav sig till Abû Bakr as-Siddîq och krävde det från honom. Då berättade han för henne att han hade hört Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Vi [profeter] ärvs inte. Det vi lämnar efter oss är välgörenhet.”4

Hon tog illa upp men sysselsatte sig själv från det med tiden.

Hon dog ungefär fem månader efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död. Hon blev 24 eller 25 år gammal. Det äldsta som har sagts är 29 år. Den första åsikten är emellertid mer korrekt.

Hon var yngre än Zaynab, Abûl-´Âs bin ar-Rabî´s hustru, och Ruqayyah, ´Uthmân bin ´Affâns hustru. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avkomma upphörde från alla håll förutom från Fâtimah.

az-Zubayr bin Bakkâr sade:

”Zaynabs avkomma dog ut.”

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tittade på ´Alî, Fâtimah, al-Hasan och al-Husayn och sade: ”Jag är ett krig mot den som krigar mot er och en fred till den som har fred med er.”5

Abû Sa´îd al-Khudrî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen hatar oss Ahl-ul-Bayt utan att Allâh för in honom i Elden.”6

Hudhayfah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En ängel steg ned och gav mig det glada budskapet att Fâtimah är mästarinna över paradisets kvinnor.”7

Ibn ´Abbâs berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Paradisets bästa kvinnor är Khadîdjah och Fâtimah.”8

Hon födde döttrarna Umm Kulthûm, ´Umar bin al-Khattâbs hustru, och Zaynab, ´Abdullâh bin Dja´far bin Abî Tâlibs hustru.

Ibn ´Abbâs berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Paradisets bästa kvinnor är Khadîdjah bint Khuwaylid, Fâtimah bint Muhammad, Maryam och Âsiyah.”

´Â’ishah sade:

”Fâtimah levde sex månader efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och begravdes på natten.”9

Abû Dja´far al-Bâqir sade:

”Hon var 28 år gammal när hon dog. Hon föddes när Quraysh byggde om Ka´bah.”

Han sade också:

”Hon tvättades av ´Alî.”

1 I ”al-Isâbah” (13/71) och ”Usd-ul-Ghâbah” (7/25) står det att hennes kunyah var Umm Abîhâ (Sin faders moder).

2 al-Bukhârî (8/113).

3 al-Bukhârî (6/462).

4 al-Bukhârî (6/139).

5 Ahmad (2/442).

6 al-Hâkim (3/150) som ansåg den vara autentisk och adh-Dhahabî höll med.

7 al-Hâkim (3/151) som ansåg den vara autentisk och adh-Dhahabî höll med.

8 Ahmad (1/293) och al-Hâkim (2/594) som ansåg den vara autentisk och adh-Dhahabî höll med.

9 al-Hâkim (3/162).