Fat för fat, mat för mat

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

I´lâm-ul-Muwaqqi´în (2/101)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnade tillbaka motsvarande kamel som han hade lånat och inte dess värde1. Han gjorde samma sak när en av hans fruar tog sönder en skål och sade:

”Fat för fat, mat för mat.”

Han jämställde deras garantier, vilket är ren rättvisa, pur analogi och förståelse av Qur’ânen. Ishâq bin Mansûr sade:

”Jag sade till Ahmad: ”Sufyân säger att den som tar sönder en sak ska betala dess värde.” Ahmad sade: ”Om han kan hitta en likadan sak, ger han den i ersättning. Annars får han betala dess värde.”

Ismâ´îl bin Sa´îd berättade att Ahmad sade:

”Jag frågade Ahmad om personen som tar sönder någon annans fat eller käpp eller river sönder någons kläder. Han svarade: ”Han ska ge motsvarande käpp, fat och kläder i ersättning.” Jag sade: ”Vad säger du om hålet i kläderna är litet?” Han svarade: ”Det är upp till dess ägare, oavsett hur stort eller litet hålet är.”

1al-Bukhârî (2305) och Muslim (1601).