Fastaren sover om dagarna och är uppe om nätterna

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/20168

 

Fråga: Vad säger ni om fastaren som sover bort dagarna och tillbringar nätterna i nonsens och olika lekar? Hur råder ni honom?

Svar: Hans fasta är korrekt och giltig. Han går dock miste om en väldig belöning då han tillbringar sin tid på något som skadar honom i stället för att skydda sin fasta med Dhikr, tillbedjan, Qur’ân-läsning och andra former av dyrkan under dagen. Tillika syndar han om nätterna om han tillbringar dem i förbjudna tidsfördriv som musik och dylikt. Han går miste om att vila upp sig under nätterna för att kunna dyrka under dagarna.

Angående hans fasta, så är den korrekt även om han är uppe om nätterna. Han är emellertid syndig om han tillbringar nätterna i synd. Om han inte syndar, är det fortfarande förhatligt då han går miste om att rätta sig efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sov för att kunna dyrka Allâh, gagna muslimerna och annat under dagarna.