Fastar Ramadhân samtidigt som en avlagd ed

Fråga: Vad är domen för att fasta Ramadhân samtidigt som han också avser fasta en avlagd ed?

Svar: Det är inte tillåtet. Eden skall fastas för sig och Ramadhân skall fastas för sig. Först skall han fasta Ramadhân och sen den avlagda eden. Och om han avlägger en ed att fasta Ramadhân så har han avlagt en ed om en handling som redan är obligatorisk i Sharî´ah. Det är ingen ed. Det är en grund i Sharî´ah och en av islams pelare.