Fastar obligatorisk och frivillig fasta på en gång

Fråga: Om den obligatoriska fastan skall tas igen samma dag som den frivilliga skall fastas, får man då börja med den frivilliga fastan och ta igen den obligatoriska därefter? Eller måste den obligatoriska fastan kompenseras först? Exempel på det är att den obligatoriska fastan kompenseras på ´Âshûrâ’-dagen.

Svar: När det kommer till den obligatoriska och frivilliga fastan, så är det både föreskrivet och rimligt att börja med den obligatoriska innan den frivilliga. Ty den obligatoriska är en skuld. Den frivilliga är endast ett komplettering; antingen gör man den eller också är ingen skada skedd. Personen som har dagar kvar från Ramadhân skall ta igen dem innan han fastar rekommenderad fasta. Men om han fastar en frivillig fasta innan han tar igen de obligatoriska dagarna, så är den fastan korrekt så länge det finns tid för handlingen. En person kan ta igen missade dagar från Ramadhân fram till nästa Ramadhân. Så länge det finns tid för handlingen, så är den frivilliga fastan tillåten, liksom den frivilliga bönen. Det är ju tillåtet att be frivillig bön innan obligatorisk dito om det finns nog med tid.

Så den som har dagar att ta igen från Ramadhân och däremellan fastar ´Arafah-dagen och ´Âshûrâ’ -dagen, har fastat korrekt. Och om han både avser att fasta den dagen och ta igen en missad dag från Ramadhân, så belönas han dubbelt; dels för den frivilliga fastan och dels för den missade dagen från Ramadhân. Detta gäller den frivilliga och oinskränkta fastan som inte är förknippad med Ramadhân.

Angående Shawwâls sex dagar, så är den förknippad med Ramadhân. De kan endast fastas efter att Ramadhân har fastats. Den som fastar de sex dagarna innan han tar igen de missade dagarna från Ramadhân belönas inte. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”

Den som har missade dagar att ta igen har inte fastat Ramadhân förrän alla dess dagar är fastade. När vissa människor befarar att Shawwâl skall ta slut börjar de fasta Shawwâls sex dagar trots att de har dagar kvar från Ramadhân. Det är fel. Dessa sex dagar skall inte fastas förrän alla Ramadhâns dagar är fastade.