Fastar missade Ramadhân-dagar efter halva Sha´bân

Fråga: Jag har hört att man inte får ta igen missade Ramadhân-dagar efter halva Sha´bân. Stämmer det?

Svar: Det är fel. Det är frivillig fasta som är förbjuden. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Sha´bân når mitten, skall ni inte fasta tills att det är Ramadhân.”

Vad missad fasta från förra Ramadhân beträffar, så får den tas igen fram till nästa Ramadhân.