Fastar med obestämd avsikt

Fråga: En person avsåg att fasta den 30 Sha´bân och sade ”Om det är Ramadhân imorgon så är det obligatoriskt att fasta”. Är hans fasta korrekt då hans avsikt är obestämd?

Svar: Därom tvista de lärde. Vissa tillåter handlingen och säger att hans fasta är korrekt om Ramadhân skulle infalla dagen därpå. Andra menar att fastan är ogiltig då hans avsikt är obestämd. Till synes är fastan både tillåten och giltig eftersom han handlar utmed sin förmåga. Allâh (subhânah) sade:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”1

Många människor lägger sig natten till den 30 Sha´bân med den avsikten.

164:16