Fastar ibland

Fråga: Vad är domen för att fasta vissa dagar i Ramadhân och utelämna andra?

Svar. Han lämnar inte islam, men han är trotsig syndare eftersom han utelämnar en väldig plikt som utgör en islamisk pelare. Han skall inte ta igen de uteblivna dagarna. Det är inte lönt eftersom de är avslagna. En tidsbegränsad dyrkan som oskäligt utförs efter dess tid är avslagen.