Fastar hela Sha´bân

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/620-621)

843 – Jag frågade min fader om den som fastar hela Sha´bân. Han svarade:

Det är harmlöst att han fastar Tvivel-dagen om han inte avser den som en dag i Ramadhân.”