Fastar frivillig fasta i Ramadhân

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/645-646)

875 – Jag frågade min fader om en man som fastar frivillig fasta i Ramadhân. Gills den fastan? Han svarade:

Gör en muslim så? Den är ogiltig tills att han avser. Om en person ber fyra Raka´ât utan att avse obligatorisk bön – gills den bönen? Hans bön är ogiltig tills att han avser den.”