Fastans sovare

Fråga: Vad är domen för att sova hela dagen lång? Vad är domen för fastan om man vaknar till obligatorisk bön och sedan lägger sig på nytt?

Svar: I det första fallet sover personen hela dagen. Helt klar misshandlar han sig själv och trotsar Allâh (´azza wa djall) då han inte ber i tid. Tillhör han även dem som skall be i samling syndar han än mer. Dels är hans handling förbjuden, dels drar den ned på hans fasta. Han påminner om personen som bygger ett palats samtidigt som han river ett land. Han måste ångra sig inför Allâh (´azza wa djall), vakna och be bönerna i tid utifrån det han har påbjudits.

I det andra fallet vaknar han och ber de obligatoriska bönerna i tid och med samling. Denne är inte syndig. Däremot mister han mycket gott. Den fastande skall ta vara på tiden med bön, erinran, åkallan och Qur’ân-läsning så att hans fasta består av varierad dyrkelse. Människan som vänjer sig själv vid dyrkan har lätt för den även under fastan. Och om hon vänjer sig vid lathet, slapphet och bekvämlighet, blir hon bara bekant med det varvid hon besväras av dyrkan och handlingar under fastan. Jag råder honom att inte tillbringa hela sin fasta i sömn. Måna om dyrkan. Numera har Allâh underlättat fastan med luftkonditionering och annat.