Fastans olika nivåer

Fråga 8: Jag har hört att fastan består av flera nivåer. Stämmer det? Har varje fasta en särskild belöning?

Svar: Om frågan syftar på obligatorisk och frivillig fasta, så är det korrekt. Obligatorisk fasta är bättre än frivillig fasta.

Vad beträffar fastans förträfflighet och belöning hos Allâh, så varierar fastan stort sett till vad fastaren gör av karaktärer och islamiska etiketter, saknar dem samt hans uppriktighet i hjärtat.