Fastans grundregel i tid av oklarheter

Fråga: Det händer att vissa länder ser nymånen innan oss eller efter oss. Skall vi följa deras beskådning eller vår beskådning? Låt säga reser en person från Saudiarabien, där nymånen har beskådats, till Pakistan, där nymånen inte har beskådats. Och vad görs i ett otroget land?

Svar: Om du befinner dig i ett land där du inte vet huruvida nymånen har beskådats eller inte, utgår du ifrån grundregeln; om du befinner dig i Sha´bân behöver du inte fasta och om du befinner dig i Ramadhân skall du inte bryta fastan. Om du reser från Saudiarabien, där nymånen har beskådats, till Pakistan, där nymånen inte har beskådats, fortsätter du fasta. Ty du befinner dig på en plats där nymånen inte har beskådats. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den.”

Om du reser tillbaka samma dag får du bryta fastan. Och om vi reser västerut och kommer till en stad som till skillnad från Saudiarabien har sett Ramadhâns nymåne, fastar vi eftersom nymånen har beskådats på platsen där vi befinner oss. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه

”Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut.”1

Även profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den.”

Allting handlar om din lokalisering. Handla efter din nuvarande plats beskådning av nymåne.

Beträffande det otrogna landet, fastar du om du ser den. Annars utgår du ifrån grundregeln.

Om ni finner det problematiskt får ni utgå ifrån övertygelsen. I själva verket är ni resenärer som får avstå från fastan.

Därtill skall det vetas att om nymånen syns i Saudiarabien så kommer den garanterat att ses i USA. Österländska länder ser nymånen innan de västerländska och vice versa om ni är i Pakistan, Japan eller dylikt.

12:183-185