Fastans belöning på vintern och sommaren

Fråga: Är belöningen för fastan på vintern densamma som belöningen för fastan på sommaren?

Svar: Så länge fastans avsikt är korrekt och ägnas uppriktig för Allâhs (´azza wa djall) sak så belönas den såväl på sommaren som på vintern. Men om fastan medför svårigheter på grund av törst, hunger eller hetta så blir belöningen större. Ty i det fallet härdar fastaren med både dyrkan och svårigheter därav den större belöningen.