Fastande vaknar sexuellt oren

Fråga: En person som hade för avsikt att fasta vaknade i en sexuell orenhet. Är hans fasta giltig?

Svar: Om han avsåg att fasta och vaknade sexuellt oren, så får han fasta vidare. Det är inga problem. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vaknade i ett sådant tillstånd och fortsatte att fasta1. I Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har vi en god förebild. Däremot måste personen bada för att be Fadjr. Han får inte sinka på Fadjr så att dess tid går ut.

1al-Bukhârî (1925) och Muslim (1109).