Fastande ´Umrah

Fråga: Vad är domen för att utföra ´Umrah fastande?

Svar: Hans fasta är harmlös. Nyligen sade jag att resenären bör fasta om han inte besväras av fastan. Dock är det harmlöst för honom att bryta fastan.

Om han besväras av att utföra ´Umrah fastande så har han två möjligheter:

1 – Fortsätta fasta i Makkah och göra ´Umrah efter solnedgången.

2 – Bryta fastan och utföra ´Umrah omedelbart.

Här är det bättre att bryta fastan och utföra ´Umrah så fort han kommer till Makkah. Att göra ´Umrah så fort man kommer till Makkah är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis. Det är ju det som är hans huvudsyfte med ´Umrah, inte att fasta i Makkah.