Fastande sväljer fluga

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 130

622 – Jag frågade Ahmad om den fastande som råkar svälja en fluga. Han svarade:

Han behöver inte ta om den dagen.”