Fastande kvinna får månadsperiod vid middagstid

´Allâmah ´Abdullâh bin Humayd (d. 1402)

Fatâwâ Ibn Humayd, sid. 174

Fråga: En kvinna får sin månadsperiod vid middagstid. Ska hon avbryta sin fasta eller ska hon fullända den till att solen gått ned?

Svar: Hon ska avbryta sin fasta om hon så får sin månadsperiod strax innan solnedgången. Därtill ska hon ta igen den dagen. Men om hon fick sin månadsperiod efter solnedgången, är hennes fasta korrekt.