Fastande kelade med fru och fick försats

Fråga: En fastande man kelade med sin hustru varpå han fick försats. Vad är domen för hans fasta?

Svar: Hans fasta är korrekt. Han är inte ålagd någonting. Det är enligt mig den korrekta åsikten. Ty det finns inget bevis för att försats bryter fastan. Inte heller är det korrekt att jämföra försats med spermier då de inte är av samma rang. Åsikten som jag håller övervägande delas av ash-Shâfi´î och Abû Hanîfah och valdes av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh). Författaren till ”al-Furû´” sade:

”Det är den mest uppenbara åsikten.”

Författaren till ”al-Insâf” sade:

”Det är den korrekta åsikten.”