Fastande försover sig till gryningen dagen därpå

Fråga: Den fastande somnade inför Iftâr och vaknade först efter böneutropet till Fadjr. Skall han fortsätta fasta eller bryta fastan?

Svar: Om det är Ramadhân och den fastande somnar efter ´Asr och vaknar först efter gryningen dagen därpå, så är hans fasta korrekt. Han är inte skyldig något. Skall han fortsätta fasta? Det skall han göra och ingenting åligger honom. Han hade för avsikt att fasta dagen därpå. I och med att det var hans avsikt så är hans fasta korrekt.