Fastande epileptiker dricker vatten

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/639)

864 – Jag hörde min fader bli frågad om en fastande man som råkar ut för ett epilepsianfall varvid en annan man sköljer honom med vatten och ger honom att dricka. Måste han ta igen den dagen? Han svarade:

Nej. Det rapporteras att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Pennan är upplyft från tre personer; den sovande tills han vaknar, den galne tills han återfår sitt sinne och barnet tills det blir könsmoget.”1

1 Abû Dâwûd (4405) och Ahmad (1362). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2/5).