Fastande äter och dricker utav glömska

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/275)

Fråga: Vad är domen för att äta och dricka utav glömska? Vad gör man om man erinrar sig under ätningens eller drickningens gång?

Svar: Den glömskes fasta bryts inte om han så skulle äta och dricka mycket. Hans fasta förblir giltig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som under tiden han fastar glömmer bort sig och börjar äta eller dricka, skall fullborda sin fasta. Det är ingen annan än Allâh som har gett honom att äta och dricka.”1

Däremot måste han sluta äta och dricka så fort han kommer på sig. Om han har något i munnen, om så blott en matbit eller en klunk, måste han spotta ut det. Ty den ursäkt som föreskriften har låtit utgöra ett hinder för bruten fasta har numera upphört.

1 al-Bukhârî (1933) och Muslim (1155).