Fastan tillsammans med en islamisk förening

Fråga: Varje år uppstår diskussioner om beskådningen av nymånen till Ramadhân eller Shawwâl. Vanligtvis delas muslimerna upp i två grupper; de som fastar och de som inte gör det. Vad skall man göra om man bor i ett otroget land? Tycker ni att det är bra att börja och avsluta fastan tillsammans med Saudiarabien?

Svar: Om det finns en religiös förening (رابطة دينية) i landet som ser efter muslimernas ärenden fastar de tillsammans med föreningen. Föreningen är skyldig att sträva efter att se när Ramadhân börjar och slutar.

Om en sådan förening inte finns skall muslimen fasta tillsammans med det närmsta islamiska landet. Om han fastar tillsammans med Saudiarabien är ingen skada skedd. Vissa lärda säger att när nymånen har bekräftats i ett land måste alla andra islamiska länder rätta sig efter det.

Dock är det viktigt att poängtera att denna oenighet skall ha högt i tak på så sätt att den inte skall orsaka hat, fientlighet och splittring eftersom det skadar muslimerna något oerhört mycket.