Fastan som ändrar människornas tillstånd

Publicerad: 2010-08-09
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (7/162-163)

 

Allâh (´azza wa djall) har inte befallt oss att fasta för att vi skall hungra och törsta. Allâh (ta´âlâ) säger:

مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ

”Varför skulle Allâh vilja straffa er [för gamla synder], om ni visar [Honom] tacksamhet och tror [på Honom]?”1

Han befaller oss att fasta för ett högre och ädlare syfte, nämligen för att vi skall hålla oss borta från falskhet och synder. Det är det som är syftet med fastan.

Vad som bevisar denna hadîth är Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er så att ni skall frukta Allâh.”2

Det är det som är syftet med fastan och inte att hungra och törsta.

Om vi hade tagit till oss denna vishet under Ramadhân, skulle den inte ha varit över förrän människan hade en förändrad dyrkan till Allâh och ett förändrat uppförande med Allâhs tjänare. Det kommer inte att gå trettio dagar förrän man har anskaffat sig dessa förträffliga etiketter om man håller sig borta från falskhet och synder.

Idag ser vi många, eller kanske till och med majoriteten, muslimer gå in och ut ur Ramadhân opåverkade. Varför det? Jo, för att de inte håller fast vid den befallning som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav om att frukta Allâh och undvika alla falska tal och handlingar och synder.

1 4:147

2 2:183