Fastan på måndagar och torsdagar

Publicerad: 2008-08-25
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (4/445)

Abû Dâwûd rapporterade med sin berättarkedja från Usâmah bin Zayd att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade fasta måndagar och torsdagar. När han då blev frågad om det, sade han:

”“Människornas handlingar presenteras på måndagar och torsdagar.””