Fastan och ´Umrah i Radjab

Publicerad: 2011-04-10
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (32)

Fråga: Vad är domen för att särskilja Radjab åt ´Umrah, fastan eller någon annan god handling. Har Radjab något drag som de andra heliga månaderna inte har?

Svar: Radjab har inget utmärkande drag som skiljer sig från de övriga heliga månaderna. Den skall varken särskiljas med ´Umrah, fastan, bönen eller Qur’ân-läsning. Radjab är precis som alla andra månader. Alla hadîther om bönens och fastans förträfflighet i Radjab är svaga. Ingen religiös dom baseras på dem.