Fastan när solen går ned runt 22:00

Fråga: Vi bor i ett land där solen först går ned runt 21:30-22:00. När skall vi bryta fastan?

Svar: Ni skall iaktta solnedgången. Så länge ni har dag och natt under det tjugofyratimmars långa dygnet måste ni fasta om än dagen är lång.