Fastan med det islamiska centret

Fråga: Det islamiska centret hos oss i Frankrike har fastställt att det är ´Âshurâ’ på fredag. Skall vi följa centret och fasta på fredag eller rätta oss efter Saudiarabien?

Svar: Rätta er efter landet som ni befinner er i. Rätta er efter muslimerna i vilkas land ni befinner er.