Fastan i Sha´bân är Sunnah

Fråga: Vad finns det för regel för fastan i Sha´bân?

Svar: Det är Sunnah att fasta i Sha´bân oavsett om merparten eller delar av månaden fastas. Det är Sunnah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade mycket i Sha´bân. Muslimen som fastar merparten av Sha´bân, eller delar av Sha´bân, har praktiserat Sunnah. Och han som inte fastar under den månaden är inte skyldig något. Ty det är Sunnah och inte obligatoriskt.