Fastan i Muharram

Fråga: Vilka dagar är rekommenderade att fasta i Muharram?

Svar: Det är rekommenderat att fasta merparten, men inte hela. Ty den enda månaden som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade till fullo var Ramadhân. Dock sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den bästa fastan efter Ramadhân, är i Allâhs månad Muharram.”

Merparten skall alltså fastas. Den viktigaste dagen att fasta är den tionde och dagen innan som är den nionde eller dagen efteråt. Han skall inte bara fasta den tionde. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om jag lever nästa år, skall jag fasta den nionde.”

Han sade också:

”Fasta en dag innan.”

Den fastan stryker bort det föregångna årets synder, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade.