Fastan går före prov och skola

Fråga: På grund av prov lät jag bli att fasta sex dagar av Ramadhân. Ämnena var svåra varför jag inte hade klarat av att studera dem fastande. Vad behöver jag göra för att Allâh skall förlåta mig?

Svar: Att hon utelämnade fastan på grund av prov var både fel och otillåtet. Hon kunde studera på kvällen. Studier är ingen nöd som tillåter avbruten fasta. Hon är skyldig att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall). Därtill måste hon också ta igen de missade dagarna på grund av missuppfattning, ty hon utelämnade inte fastan på grund av bagatellisering.