Fastan bryts när solen har gått ned

Fråga: I vår stad lyder böneutropet fem minuter efter solnedgången. Får vi bryta fastan innan böneutropet?

Svar: Fastan bryts när solen har gått ned. Om ni ser att den har gått ned bryter ni fastan oavsett om böneutropet har lytt eller ej. Men om ni inte ser solnedgången så skall ni inte bryta fastan förrän böneutroparen ropar till bön. Det är säkrare för er så att ni inte bryter fastan innan solnedgången.