Fastan bryts med folket i landet

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fatâwâ fî Ahkâm-is-Siyâm, sid. 65

 

Fråga: Om vi inleder vår fasta i Saudiarabien och reser därefter till vårt hemland i östra Asien som är en dag efter i kalendern – skall vi då fasta trettioen dagar? Och skall vi låta bli att fasta i fall de fastar tjugonio dagar?

Svar: Om en person reser till ett land som är en dag efter i kalendern, låter han bli att fasta när de låter bli att fasta. Samma sak gäller i fall man reser till ett land i vilket solen går ned senare. I detta fall fastar man till dess att solen går ned även om den skulle vara uppe i tjugo timmar. Självfallet får han låta bli att fasta som resande.

Detsamma gäller i fall man reser till ett land i vilket de bryter fastan innan den trettionde dagen. I detta fall bryter han fastan med dem. Om månaden är trettio dagar och han missar en dag, tar han igen den. Om den inte är trettio dagar, tar han inte igen något. Han tar alltså igen i fall han inte har fastat hela månaden.