Fastan av ´Arafah-dagen en fredag

Fråga: Jag fastade ´Arafah-dagen som inträffade en fredag utan att fasta torsdagen innan. Har jag syndat?

Svar: Jag hoppas att du inte har syndat. Du avsåg ju inte att fasta just den dagen, utan du fastade den för att den var ´Arafah-dagen. Dock är det säkrare att fasta torsdagen innan därför att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd den frivillige fastaren att fasta bara en fredag. Det är som sagt säkrare att fasta med torsdagen innan ehuru du avser bara att fasta ´Arafah-dagen. Det är dock säkrare för den troende att lägga vikt vid att stämma överens med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och underkasta sig hans order. Det är däremot inte tillåtet att fasta bara en fredag för dess dygds skull. Det förbjöd sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dock hoppas jag att man inte syndar om man fastar bara en fredag för att ´Arafah-dagen infaller just då. Det är emellertid säkrare och sundare att fasta torsdagen innan också.