Fastan är unik

Fastan har ett drag som inga andra handlingar har; den tillskrivs Allâh (´azza wa djall) som sade:

Fastan är Min och Jag belönar för den.”1

Det räcker för att bevisa fastans ära. Likaså ärades Huset när det tillskrevs Honom som sade:

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ

Rena Mitt hus.”2

Fastans dygd sticker ut på två vis:

1 – Den är hemlig och en dold handling. Ingen skapelse ser den och inte heller drabbas den av ögontjäneri.

2 – Den överväldigar Allâhs fiende. Fienden missbrukar frestelser för att nå sina mål. Frestelser stärks av mat och dryck. Så länge frestelsernas mark är bördig kommer djävlarna att besöka betesmarken. När frestelserna utelämnas stramas deras vägar åt.

1al-Bukhârî (1894).

222:26