Fastade inte pga. krig

Fråga: Jag tjänstgjorde i armén i ett land som var i krig i sju år. Följaktligen fick vi order om att inte fasta Ramadhân. Vad ska jag göra nu?

Svar: Ta igen dagarna. Du har dem ännu på ditt samvete. Om fienden angriper en stad, får man utelämna fastan för att ha tillräckligt med kraft.