Fasta tidigare, be senare

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Nûr ´alâd-Darb (340)

Fråga: Under Ramadhân blir det alltid kontroverser mellan moskéimamerna gällande gryningen. Visserligen hänger ansedda och erkända tidtabeller i moskéerna, men vissa imamer rättar sig inte efter dem, framför allt inte när det kommer till gryningen. Till följd därav kallar de till bön en kvart efter den i tidtabellen angivna tiden. Lägg till det att gryningen syns inte med blotta ögat till följd av belysningen i samhället. Vad råder ni dem och vad anser ni om astronomer?

Svar: Självklart har astronomer kunskap i sakfrågan, men Allâh (´azza wa djall) säger:

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

”Och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker.”1

Så länge gryningen inte kan urskiljas, är det bara att äta och dricka. Dagens problem ligger i att samhällena är belysta och omöjliggör för det blotta ögat att syna gryningen. Här är det säkrast att rätta sig efter tidtabellen och sluta äta och dricka utifrån den angivna tiden i tidtabellen. Och vad gäller bönen, är det säkrast att vänta en stund och inte be direkt. Denna inväntan som görs för att man ska vara säker på att man ber i tid anses inte vara någon försening. Alltså är det säkrast att börja fasta utifrån tidtabellen och be lite senare när gryningen blir urskiljbar.

12:187