Fasta som du vill

Imâm Abûl-Qâsim ´Abdullâh bin Muhammad al-Baghawî (d. 317)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal, sid. 84-87

77 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Hafs bin Ghiyâth berättade för oss, från Ibn Djuraydj, från ´Atâ’ som berättade att:

Ibn ´Abbâs och Abû Hurayrah sade till människorna att de kunde dela upp sina dagar i samband med kompensation av missade dagar från Ramadhân.”

78 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Ibn Idrîs berättade för oss, från Shu´bah, från ´Abdul-Hamîd bin Râfi´ bin Khadîdj, från sin farmor som berättade att Râfi´ bin Khadîdj sade:

Håll räkningen och fasta som du vill.”

79 – Abû Bakr berättade för oss: Zayd bin Hubâb berättade för oss, från Mu´âwiyah bin Sâlih, från Mûsâ bin Yazîd, från sin fader, från Mâlik bin Mukhâmir, från Mu´âdh bin Djabal som sade:

Håll räkningen och fasta som du vill – det vill säga i samband med kompensation av missade dagar från Ramadhân.”

80 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Mu´tamir berättade för oss, från sin fader: Abû Bakr underrättade oss, från Anas som sade:

Om du vill kan du kompensera missade dagar från Ramadhân i följd, och om du vill kan du fasta dem fördelade.”

81 – Min farfar berättade för mig: Ibn ´Uyaynah berättade för oss, från az-Zuhrî som berättade att någon hade hört Abû Hurayrah säga:

Håll räkningen och fasta som du vill.”

82 – Min farfar berättade för mig: Hammâd bin Khâlid berättade… Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Zayd bin Hubâb berättade för oss: Mu´âwiyah bin Sâlih berättade för oss, från Azhar bin Sa´îd, från Abû ´Âmir al-Hawzanî som berättade att han hörde Abû ´Ubaydah säga om kompensation av missade dagar från Ramadhân:

Dela upp dem och fasta som du vill.”

83 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Ibn ´Ulayyah berättade för oss, från Ma´mar, från az-Zuhrî, från ´Ubaydullâh, från Ibn ´Abbâs som sade om kompensation av missade dagar från Ramadhân:

Fasta dem som du vill.”