Fasta så fort bönekallet lyder?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/304-305)

Fråga: Är det obligatoriskt att börja fasta så fort bönekallet lyder?

Svar: Bönekallet till Fadjr lyder antingen efter gryningens infall eller också före gryningens infall. Om det lyder efter gryningens infall, är det obligatoriskt att börja fasta så fort det lyder. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick tills att Ibn Umm Maktûm kallar.” Han var en blind man som inte kallade förrän det sades till honom: ”Gryningen har infallit, gryningen har infallit.”1

Om du vet att bönekallaren kallar först när gryningen har infallit, måste du börja fasta så fort det lyder. Och om bönekallaren kallar utifrån tidtabell eller klocka, är fallet mildare. En människa ska i alla fall vara aktsam och börja fasta när hon hör bönekallaren.

1al-Bukhârî (617) och Muslim (1092).