Fasta på resa

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/639-641)

865 – Jag frågade min fader om en resenären som fastar frivillig fasta syndar, ty Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det är inte fromt att fasta på resa.”

Han svarade:

Om han reser och fastar obligatorisk fasta, är fastan giltig. Jag är dock inte förtjust i att resenären fastar, oavsett om fastan är frivillig eller obligatorisk.”

866 – Jag frågade min fader om fasta på resa. Han svarade:

Jag föredrar att resenären inte fastar. Men om han fastar, behöver han inte ta igen den dagen.”