Fasta på profetens födelsedag?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/7428

Fråga: Är det tillåtet att fasta på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag?

Svar: Nej. Fastan ska vara föreskriven av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ingendera har föreskrivit att den dagen fastas. Visst, fasta måndagar, men inte för att måndagen infaller den 12:e Rabî´ al-Awwal. Fasta alla måndagar. Men att fasta just måndagen den 12:e Rabî´ al-Awwal för att det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag är alltså otillåtet.