Fasta månadens tre dagar hur du vill

Fråga: Om jag vill fasta tre dagar varje månad, måste det då vara de Vita dagarna – 13:e, 14:e och 15:e?

Svar: Nej. Fasta tre dagar av månaden. De kan vara sammansatta. De kan vara uppdelade. Det är okej. Bara du fastar tre dagar av månaden. Det kan vara de Vita dagarna och det kan vara andra dagar. Du kan fasta i början av månaden, i mitten av månaden eller mot slutet av månaden.