Fasta inte med det landet

Fråga: Förra året bekräftades Ramadhâns nytändning i radio varefter vi handlade utmed det. Radioprogrammet sändes dock inte i vårt land varpå folk hamnade i dispyt med varandra. Vissa sade att dagen som fastades var Tviveldagen. Är man ålagd att fasta med sitt land eller får man fasta med vilket islamiskt land som helst?

Svar: Det är bättre att han fastar med sitt hemland så att han inte hamnar i oenighet och splittring. Om de fastar på ett föreskrivet sätt och iakttar nymånen, är det bättre att han inleder och avslutar fastan med landet.

Om de inte bryr sig, skall han utgå ifrån beskådningen. Oavsett i vilket islamiskt land nymånen beskådas på ett föreskrivet sätt, fastar han med det landet. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den. Om ni finner det oklart får ni fasta trettio [dagar].”1

Om landet styr med föreskriften i sakfrågan och tar hänsyn till beskådningen, fastar de med det.

Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” att Umm-ul-Fadhl skickade sin slav Kurayb till Mu´âwiyah för att ta hand om ett ärende. När han hade anlänt till Levanten slog nymånen in. Det var en fredag. Följaktligen fastade Mu´âwiyah och Levanten utmed beskådningen av nymånen. När Kurayb återvände från Levanten till Madînah frågade Ibn ´Abbâs honom när de hade sett nymånen. Natten till fredagen, svarade han. Då sade Ibn ´Abbâs: ”Vi såg den natten till lördagen. Vi kommer att fortsätta fasta till dess att vi fullbordar trettio dagar eller ser den.” Kurayb sade: ”Räcker det inte med Mu´âwiyahs beskådning och fasta?” Han svarade: ”Nej. Så befallde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oss.”2

Han syftade på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den. Om ni finner det oklart får ni fasta trettio [dagar].”

Ibn ´Abbâs prioriterade Madînahs fasta från lördagen framför Mu´âwiyahs fasta. Det utgör ett bevis för dem som säger att varje land utgår ifrån dess egna beskådning. Om de bryr sig om föreskriften och beskådningen vill säga.

Om muslimen fastar med ett land som har sett nymånen tidigare, så är det än bättre för att muslimerna skall kunna enas om sin väldiga månad Ramadhân. Om hans land fastar för sig utmed dess beskådning, fastar han med det eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Fastan börjar den dag ni börjar fasta och den avbryts den dag ni avbryter den och slakten är den dag ni slaktar.”

Samt Ibn ´Abbâs angivna rapportering.

Sammanfattningsvis skall människan inleda och avsluta fastan med sitt land som tar hänsyn till beskådningen. Och om det inte bryr sig om beskådningen varvid han fastar med ett annat land, så har han gjort sin plikt och handlat enligt Sunnah. Men om de månar om beskådningen och fastar enligt den eller fulländning av månaden, inleder och avslutar han fastan med dem för att undkomma splittring och uppdelning. Han skall däremot inte fasta med dem om de inte bryr sig om månaden eller fastar utmed uträkningar. I så fall måste han fasta med dem som utgår utifrån beskådningen därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den.”

1al-Bukhârî (1909) och Muslim (1081).

2Muslim (1087).